.

 خوشم میاد از رومه کیهان که همیشه مقالات ی اش را یکسال زودتر از اینکه واقعه ای ی در  کشور یا در منطقه رخ بدهد ، می نویسد و در میز سردبیر بایگانی می کند برای روز مربوطه. 

 کیهان ۱۶ آبان ، امشب دو تا مقاله دارد که یکی " فتنه ۹۸در منطقه " اسم دارد و مربوط است به وقایع امروز لبنان.

مقاله بعدی که اشاره دارد به دستگیری " محمود الحسینی الصرخی"  با عنوان " دستگیری شیخ فتنه گر " .

منتهی مسئله این است که کسی جایی پیدا نمیشه این مقالات را بخواند.

 

 

منبع

مشخصات

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پست آنلاین پوستر فیلم های قدیمی درخت اطلاعات پزشکی، صنعتی خانواده سبز فردا نقاشی در مورد استفاده درست از سوخت اشرافی شیطون بلا۲ معنی درس نهم فارسی یازدهم فنی وحرفه ای ای ننه قلیون چای کناهنگ میرزا حواد ای ننه من مسافرمgo فرجام،دستتو بزار تو دستم مهلت ثبت نام کنکور 97 تمدید شد دانلوداهنگمازندرانیبرایمحسنکریمی انشا عینی ذهنی درباره ساحل دریا داستان تو بیمارستان رمز جدول صفحه ،۶۶