.

 خوشم میاد از رومه کیهان که همیشه مقالات ی اش را یکسال زودتر از اینکه واقعه ای ی در  کشور یا در منطقه رخ بدهد ، می نویسد و در میز سردبیر بایگانی می کند برای روز مربوطه. 

 کیهان ۱۶ آبان ، امشب دو تا مقاله دارد که یکی " فتنه ۹۸در منطقه " اسم دارد و مربوط است به وقایع امروز لبنان.

مقاله بعدی که اشاره دارد به دستگیری " محمود الحسینی الصرخی"  با عنوان " دستگیری شیخ فتنه گر " .

منتهی مسئله این است که کسی جایی پیدا نمیشه این مقالات را بخواند.

 

 

منبع

مشخصات

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مجله دلتا بزرگترین مرجع موسیقی بلوچ interior-design17 شرکت سایبان برقی متین گیم آپلود آهنگ آی بالام گول بالام دانلودهاتگرامبرایلپتاب صمیمی ترین دوست مامانی دالودآهنگ.وای دده وای ایشلمیرم یودوپولوم جواب صفحه ۶۳کاردر منزل تفکر هشتم وسیله گرم خانه در گذشته امروز وفردا اگبریتنهاترینمرددنیاگیشم قوی ترین طلسم جلب معشوق دانلود اهنگ صوتی سویله گوروم سن من اوچون نیندین حسام الدین شفیعیانgogogogo