.

هنوز جوهر قلم حسین شریعمتداری بعداز نوشتن مقاله امروزش به بهانه دستگیری محمود الحُسنی الصراخی، خشک نشده است که خبر رسیده: کشک کجا؟ 

پشم کجا؟ 

کسی در عراق دستگیر نشده است.

خدا رحم کرد برای فردا جمعه رونه ای منتشر نمی شود وگرنه دوباره باید یک دروغ  دیگری بهم ببافد و ما هم مچل وار بنشینیم و بخوانیمش. 

 

منبع

مشخصات

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

رزموویز دوران شیرین بارداری فوران دانلود Amirdownload-امیردانلود کنکور 100 | مرکز مشاوره استاد رضا اصغری پارتچهلوچهارحرارتتنت ارتباط بین درخت وکتاب ارتباط درخت وکاغذ رمان سیگار شکلاتی قسمت اول تا آخر دانلود آهنگ جای معبودم معشوقم این دل که عبادت کرده دانلود شریت قدیمی برای سونیx10 اندروید2 درون یک فضاپیما را که روی کره ماه فرود امده است رابنویسید اجزای تصویر وپیام تصویر را بنویسید نمونه جراحی بینی دکتر کمال هادی مهدی جان آلودگی هوا که سهل تست دانلوداهنگچگونهاژدهایخودراتربیتکنیمایرفیق